Patogenes och patologi

Vid afrikansk  hästpest påverkas kärlendotelet i olika organ vilket resulterar i olika former  av sjukdomen.

I lungformen  skadas kärlen i lungorna, vilket resulterar i interlobulärt lungödem och  hydrothorax. Vätska kan rinna från övre luftvägarna samt från snittytan på  lungorna. Lymfknutorna, särskilt de i bröst- och bukhåla är ödematösa och  förstorade.

Endo- och  epikardiella blödningar ses vid hjärtformen. Hydroperikardium är vanligt. De gelatinösa  ödemen subkutant och intramuskulärt i huvud- hals- och bogregionen är slående. I bägge formerna  kan man i vissa fall se förändringar, ödem och blödningar, i mjälte, njurar,  magsäck och tarmar, liksom ascites.

De obduktionsfynd  som ses vid hästpest antyder att de flesta fallen i viss utsträckning är  blandformer och att graden av hjärt- eller lungskada avgör sjukdomstypen.

Lungödem
Virus lokaliseras tidigt i sjukdomen till bl.a. endotel i lungans kapillärer. Detta leder till ökad kärlpermeabilitet, ödem, blödningar och mikrotrombos. Initialt leder detta till ett alveolärt ödem, men i mer långtgångna fall ses, som här, ett kraftigt interlobulärt och subpleuralt ödem.
Bildkälla: Plum Island Animal Disease Center (PIADC), Greenport, NY/ CFSPH

Hydroperikardium
Öppnad hjärtsäck på en häst. Här ses rikligt med gulfärgad vätska (hydroperikardium). Vätskemängden kan uppgå till 2 l eller mer.
Bildkälla: Plum Island Animal Disease Center (PIADC), Greenport, NY/ CFSPH