Värddjur

Sjukdomen uppträder i två former, dels en klassisk som huvudsakligen drabbar regnbåge i sötvatten och en marin form som kan ge sjukdom på sill med flera marina arter och endast i undantagsfall på regnbåge.
Virus har påvisats i ett flertal andra fiskarter såsom lax (Salmo salar), öring (Salmo trutta), harr (Thymallus thymallus), sik (Coregonus spp.), gädda(Esox lucius),  strömming/sill (Clupea harengus), lake (Lota lota), torsk (Gadus morhua), flundra(Platichthys flesus) m.fl. arter.