Beredskap och bekämpning

Se Epizootihandboken (SJV) Del II kap 5 Bekämpningsplan Epizootiska fisksjukdomar

Terapi och vaccin saknas.
Vid misstanke på förekomst av sjukdomen ska länsveterinär eller Jordbruksverketomedelbart informeras.