Klinisk bild

Fisken uppvisar beteendeförändringar, letargi och onormalt simsätt (whirling), mörkfärgning, exophthalmi, bleka gälar, blödningar vid fenbaser – i öga – hud.. Fiskarna blir anemiska med varierande grad av blödningar i flera organ. Dödligheten är som högst vid temperature runt 9–12°C.

Viral hemorrhagisk septikemi (VHS) ger inte sjukdom hos människa.