Patogenes och patologi

Fiskarna uppvisar petechiella blödningar i hud ochblir anemiska med varierande grad av blödningar i flera organ.

Bleka gälar och blödningar
Bleka gälar och petechiella blödningar i muskulatur och på bukviscera ses ofta vid VHS. Levern kan, som här, vara flammig men utseendet kan variera, mörkt röd i tidigt stadium men bleknar i senare stadie. Även ascites är vanligt förekommande. Njuren är vanligtvis rödare än normalt och mjälten är förstorad.
Histopatologiskt hittar man fokala nekroser och degeneration i njure, lever och mjälte
Bildkälla: SVA

Blödningar i muskulaturen
Ett typiskt fynd vid VHS är blödningar i muskulaturen.
Bildkälla: SVA