Förekomst

Sjukdomen förekommer över hela världen och uppträder i två former, dels en klassisk som huvudsakligen drabbar regnbåge i sötvatten och en marin form som kan ge sjukdom på sill med flera marina arter och endast i undantagsfall på regnbåge. Sverige, Island, Finland och Norge anses än så länge fria från den klassiska formen men den marina formen har påvisats vid svensk och finsk kust. Den klassiska formen av sjukdomen förekommer i fiskodlingar i Tyskland, Frankrike med flera europeiska länder. Under första halvan av 2007 har utbrott rapporterats från USA, Belgien och Storbritannien.

För detaljerad information om förekomst se OIE

Rapporterad förekomst juli-dec 2014, (OIE)

VHSjuldec14