Folkhälsoaspekter

Viral hemorrhagisk septikemi (VHS) ger inte sjukdom hos människa.

Comments are closed.