Epidemiologi

Infektion sker oftast vid temperaturr mellan 1–15°C, men kan förekomma upp till 20°C. Inkubationstid är beroende av temperatur och dos, men är omkring 5–12. Sjukdomen förekommer i både salt och sötvatten och i temperaturintervallen 2 till 20°C. De flesta sjukdomsutbrotten förekommer under vårperioden vid flukturerande vattentemperaturer.. Viruset inaktiveras efter cirka 4 dagar i saltvatten, men kan i sötvatten vara infektivt i månader/år. Viruset överförs inte från föräldradjur till avkomma men smittar lätt mellan fiskar och till rom som inte tvättats med desinficerande preparat.