Värddjur

Sjukdomen drabbar främst nöt, häst och svin. Får och get är relativt resistenta, men kan infekteras experimentellt. Människa kan infekteras men får då oftast lindriga symtom som påminner om influensa. Fall på människa rör sig vanligen om laboratoriesmitta. Det är svårt att återisolera viruset från en smittad människa. Även vilda djur såsom hjort, tvättbjörn, apa, fladdermus och vilda gnagare kan smittas.