Klinisk bild

INKUBATIONSTID: 2–8 dagar.
Inkubationstiden är i snitt 2–5 dagar och förloppet är vanligen kort. Mortaliteten är mycket låg. Djuren får feber och hos nöt ses tunnväggiga blåsor i munslemhinna, klövrand, interdigitalt och/eller vid spenöppningarna. Alla djur får inte alla lesioner och inom en besättning ses oftast en dominerande lokalisation, t.ex. bara munhåla, bara klövar eller bara spenar. Hästar får framförallt lesioner i munhålan, medan svin kan få både i munhåla och på klövar. Hos svin är vanligen hälta det första sjukdomstecknet.
Blåsorna kan konfluera, brista och lämna erosioner. Lesionerna läker vanligen av inom 10 dagar, såvida inte sekundära infektioner tillstöter. Om blåsorna sitter i munnen ses matvägran och salivering. Klövlesioner ger hälta och spenlesioner ger sänkt mjölkproduktion och ibland mastiter.
Många gånger uppträder infektionen endast subkliniskt hos husdjur. Symtomen tycks ofta tydligare hos djur som går ute på bete än hos dem som står inne på stall.

Observera att den enda kliniska skillnaden från mul- och klövsjuka i ett tidigt stadium är att även hästar drabbas. Misstänkta fall hos klövbärande djur skall därför betraktas som mul- och klövsjuka tills motsatsen bevisats!

Lesion, läpp, häst
Bildkälla: Iowa State University, College of Veterinary Medicine / CFSPH