Provtagning och diagnostik

Eftersom diagnostiken fortlöpande utvecklas är det angeläget att SVA alltid kontaktas för att få aktuell information om provtagning och undersökningsmaterial.

Eftersom mul- och klövsjuka är en differentialdiagnos, testar man vid klinisk misstanke alltid även för detta virus. Antikroppar i serum mot vesikulär stomatitvirus kan identifieras med komplementbindningstest och virus kan isoleras från färskt blåsmaterial och blåsinnehåll.

Epizootihandboken (SJV) Kap 18 Provtagning, provtransport och epizootiutrustning