Patogenes och patologi

Infektionsporten är troligen skadad hud eller slemhinna. Virus tycks ha affinitet till stratum spinosum, att döma av lesionernas lokalisation och utseende.

Makroskopiskt ses blåsor på nämnda ställen. Mikroskopiska förändringar är vanligen ospecifika.