Folkhälsoaspekter

Människa kan infekteras men får då oftast lindriga symtom som påminner om influensa. Fall på människa rör sig vanligen om laboratoriesmitta. Det är svårt att återisolera viruset från en smittad människa.