Beredskap och bekämpning

Eftersom kunskapen om epidemiologi och reservoarer är så bristfällig är det oerhört svårt att upprätta bekämpningsprogram. Begränsande av möjligheterna till smittspridning och försök med vacciner har gjorts. Vaccination ger dock endast kortvarig immunitet, som dessutom är serotypspecifik, vilket bidragit till varierande framgång med dessa försök.