Historik och kuriosa

Vesikulär stomatit är i princip begränsad till Nord-, Central- och Sydamerika. Sjukdomen påvisades dock i Frankrike 1915 och 1917 och i Sydafrika 1886 och 1887.