Provtagning och diagnostik

EEE/WEE/VEE

Eftersom diagnostiken fortlöpande utvecklas är det angeläget att SVA alltid kontaktas för att få aktuell information om provtagning och undersökningsmaterial.

Diagnos sker genom antikroppstest (komplementbindning, hemagglutination-inhibitionstest) på blod från hästar i febrilt stadium, men även på blod från hästar i konvalescensstadiet. Diagnos ställs även genom histopatologi på hjärnvävnad (framförallt cerebrala cortex) och inre organ, samt immunohistokemi på vävnadsmaterial. Virusisolering kan göras från blod eller hjärna.

JE

JE diagnostiseras med hjälp av serologi, histopatologi på hjärnvävnad och virusisolering eller PCR. 

Epizootihandboken (SJV) Kap 18 Provtagning, provtransport och epizootiutrustning