Etiologi

EEE/WEE/VEE

EEE/WEE/VEE-virus tillhör genus Alphavirus, familjen Togaviridae. De är antigent besläktade med varandra och med andra alfavirus men kan skiljas åt med serumneutralisationstester. Alla tre förekommer i ett antal antigena subtyper och undervarianter (EEE i två subtyper, WEE i minst tre subtyper och VEE i åtta subtyper), varav endast vissa orsakar sjukdom hos människa och häst. VEE-virus delas in i de med enzootisk cykel samt de med epizootisk cykel. De epizootiska är mycket patogena för häst och människa.
Alla tre arterna är känsliga för syra och inaktiveras efter 10 minuter i 60°C. EEE- och WEE-virus är känsliga för formalin, men inte VEE-virus.

JE

JE-virus tillhör genus Flavivirus, familjen Flaviviridae, små enkelsträngade RNA-virus. Närbesläktade virus är West Nile Fever virus, Murray Valley encephalitisvirus och St. Louis encephalitisvirus.