Differentialdiagnoser

  • West Nile Fever
  • Rabies
  • Tetanus
  • Botulism
  • CNS-formen av EHV-1.
  • Borna
  • Det finns även andra vektorburna zoonotiska encefalitvirus som kan smitta hästar såsom Murray Valley encephalitis och St. Louis encephalitis.