Värddjur

Domesticerade svin och  europeiska vildsvin är mottagliga för infektion och drabbas av klinisk sjukdom.  I Afrika är vårtsvin och ”bush pigs” symtomlösa värdar. Av dessa har vårtsvinen störst betydelse för smittspridningen. Virus replikeras även i flera ”mjuka”  fästingar av genus Ornithodorus.