Differentialdiagnoser

Akut till subakut afrikansk svinpest går inte att skilja kliniskt eller patologanatomiskt från:

  • Klassisk svinpest 
    Därför ska prover analyseras även avseende afrikansk svinpest vid misstanke om klassisk svinpest.

Andra sjukdomar som kan påminna om dessa är

Den kroniska formen kan förväxlas med en lång rad kroniska sjukdomar