Folkhälsoaspekter

Afrikansk  svinpest kan inte ge sjukdom hos människa.