Etiologi

Afrikanskt svinpestvirus  är ett virus som tidigare hänförts till familjen Iridoviridae, men som nu anses bilda en egen familj, Asfarviridae där endast genus Asfivirus ingår. Olika stammar varierar  i virulens, men olika serotyper har inte identifierats.

Detta virus har en  ovanligt hög motståndskraft. Det överlever i 18 månader i serum i  rumstemperatur, tål nedfrysning, måttlig värme och extrema pH-värden. Rått,  fruset, saltat eller rökt kött kan förbli infektiöst under månader.

Elektronmikroskopisk bild av det hexagonformade DNA-viruset som orsakar afrikansk svinpest Bildkälla: FAOs bildarkiv/ Univ. Pretoria: J.A.W. Coetzer; R.C. Tustin; G. R. Thomson