Afrikansk svinpest

Översikt

horse

Inkubationstid:  3-19 dagar
Zoonos: Nej
Smittämne (genus, familj): Afrikanskt svinpestvirus (Asfivirus, Asfaviridae)
Vektor: Sylvatisk form: Mjuk fästing (Ornithodorus spp.)
  • Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam virussjukdom som orsakar blödarfeber hos tamgrisar och europeiska vildsvin.
  • Den kliniska bilden varierar beroende på virusets genotyp och virulens, smittdos, värddjurets immunologiska status m.m. I typfallet är det ett snabbt förlopp där grisar dör innan några symtom har hunnit observeras. Sjukdomsförloppet kan också vara mycket utdraget med varierande sjukdomsbild. Symtom som noterats vid ASF är feber, inappetens, nedsatt allmäntillstånd, kastningar, blåaktiga missfärgad på delar av kroppen, tachypne, ögonflöde, kräkningar, diarré samt blödningar från mun och ändtarm.
  • Afrikansk svinpestvirus är inte besläktat med viruset som orsakar klassisk svinpest men sjukdomarna går inte att skilja kliniskt. 
  • Typiska obduktionsfynd är splenomegali och petechiella blödningar i t.ex. lymfknutor, mjälte och njurar. 
  • Viruset smittar vid direkt eller indirekt kontakt och i dess ursprungliga hemvist i Afrika är även vilda grisarter och mjuka fästningar involverade i smittspridningen.
  • Viruset är ett höljeförsett, dubbelsträngat DNA virus som har unika egenskaper som gör det är mycket motståndskraftigt. Viruset kan t.ex. överleva i flera månader i rått, saltat eller rökt kött samt flera år i fruset kött, vilket möjliggör spridning över långa avstånd.
  • I dagsläget finns inget vaccin mot afrikansk svinpest.

Förekomst
Information om aktuell förekomst av afrikansk svinpest hittar du på SVAs webb och WOAHs World Animal Health Information Database (WAHIS).  

Övriga benämningar
Int: African swine fever (ASF) 
Lat: Pestis africana suum
Eng: African Swine Fever
Ty: Afrikanische Schweinepest
Fra: Peste porcine africaine s