Folkhälsoaspekter

Ett samband mellan paratuberkulos och Crohns sjukdom hos människan har diskuterats men ifrågasatts. Se länkar till Folkhälsomyndigheten och WHO