Differentialdiagnoser

Sjukdomens kroniska natur och förekomst bland äldre djur gör övriga orsaker till infektiösa enteriter hos nöt mindre aktuella som differentialdiagnoser.

Nämnas bör dock:

  • parasitär enterit
  • traumatisk peritonit
  • utfodringsbetingade störningar
  • tuberkulos (ger avmagring och ibland abscesser i tarmlyfknutor)