Etiologi

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (M. paratuberculosis) är en liten syrafast stav, klassificerad som grampositiv, mycket nära besläktad med M. avium subsp. avium (M. avium). Primärkulturer av bakterien växer mycket långsamt och odlingar kan bli positiva efter 6 månader eller mer. Detta gäller dock främst stammar isolerade från får och get. Nötkreatursstammar ger vanligen växt efter 8–12 veckor. Prov tagna från får och get odlas därför vanligen i 6 månader, medan prov från nöt odlas i 4 månader. Odling sker på speciella, ofta äggbaserade medier berikade med mycobactin (en substans som extraheras från vissa andra mykobakterier). Flera olika morfologiska varianter finns beskrivna.

M. paratuberculosis är liksom andra mykobakterier mycket resistent mot yttre påverkan. De tål syror och alkali väl, vilket utnyttjas för att behandla kontaminerade prov före odling. De är också resistenta mot de flesta allmänt använda desinfektionsmedel. Natriumorthofenylfenat anses vara mest effektivt. Bakterien överlever länge i omgivningen och har t.ex. kunnat påvisas i träck efter 245 dagar och i tarmavskrap i flodvatten efter 163 dagar.