Förekomst

BSE

Bovin spongiform encefalopati (BSE) påvisades i den klassiska formen första gången 1986 i södra England. Antalet sjukdomsfall ökade därefter dramatiskt, och i slutet av maj 1992 hade totalt nära 59 000 fall bekräftats i Storbritannien. Vid samma tid rapporterades i medeltal 600 nya fall per vecka. Under 1995 och 1996 sjönk antalet nya rapporterade fall stadigt genom de bekämpningsåtgärder som införts och år 2003 hade man drygt 600 nya fall under hela året. Totalt har över 180000 fall konstaterats i Storbritannien. Smittan spreds via export av infekterat kött- och benmjöl (dvs kött- och benmjöl som innehöll djur som var infekterade med BSE) samt livdjur från Storbritannien och fall började sedermera dyka upp i fler länder, både inom och utanför EU. Hitintills har BSE rapporterats från många europeiska länder samt även Kanada, USA, Japan och Israel. Även om BSE fortfarande diagnostiseras i flera länder så ser man allmänt en positiv trend, inom EU dvs. totalt sett färre konstaterade fall.  2002 konstaterades 2124 positiva BSE-fall inom EU medan 2006 konstaterades 320 positiva fall och 2010 konstaterades 45 fall (under denna period har unionen utvidgats och övervakningen har förändrats, dvs. siffrorna är inte rakt av jämförbara från år till år).

I Sverige påvisades BSE för första gången i februari 2006 hos en 12 år gammal köttrasko. Kon hade avlivats i samband med kalvning och skickats till en destruktionsanläggning där hon provtogs. Senare molekylära studier har visat att det svenska fallet var ett atypiskt fall av sjukdomen som inte verkar kopplat till den klassiska BSE som spreds i Europa.

Rapporterad förekomst juli-dec 2015, (OIE).

bse15

För detaljerad information om förekomst, se OIE

För detaljerade övervakningsrapporter inom EU se EU-kommissionen.
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/tse_bse/monitoring_annual_reports_en.htm