Bovin spongiform encefalopati (BSE)

Översikt

 

Inkubationstid: 4–5 år i medeltal
Zoonos: Ja
Smittämne: Prioner
Vektor: Nej
  • BSE eller “galna kosjukan” förekommer i klassisk och atypisk form. 
  • Symptomen på BSE är gradvis tilltagande beteendeförändringar och avmagring trots bibehållen aptit. 
  • BSE orsakas av prioner. Kroppsegna prionproteiner får en ändrad tredimensionell struktur och blir mycket stabila. Prionerna ansamlas i vävnaden och orsakar skador, bland annat vakuoler i hjärnvävnaden. Strukturförändringen kan börja spontant eller genom att en individ får i sig prioner från en annan individ.
  • Klassisk BSE har historiskt spridits mellan nötkreatur genom att individer med BSE har gått in i foderkedjan och i hamnat i fodret till andra nötkreatur. Kött och benmjöl tillverkades då av kadaver och slaktbiprodukter och användes som proteintillskott även till nötrekatur. Detta är inte tillåtet längre i många länder.
  • Prioner är exceptionellt motståndskraftiga mot nedbrytning och tål höga temperaturer, många desinfektionsmedel och kan vara fortsatt infektiösa efter flera år i miljön. 
  • Kontrollåtgärder på EU-nivå som inkluderar regler och kontroller för foder och livsmedelkedjan samt omfattande övervakning har resulterat i kraftig nedgång av antal fall av klassisk BSE. 
  • Atypisk BSE är ovanligt, men fallen verkar uppkomma spontant och prevalensen förefaller stabil på en låg nivå.

Förekomst
Information om aktuell förekomst av BSE hittar du på SVAs webb och OIEs World Animal Health Information Database (WAHIS)

Övriga benämningar
Eng: Mad Cow Disease
Ty: Schwammartige Hirnkrankheit des Rindes
Fra: L’éncéphalopathie spongiforme bovines (ESB), maladie de la vache folle