Sanering

Efter att djuren är avlivade och kadaver är omhändertagna följer ett omfattande saneringsarbete innan produktionen kan komma igång igen med nya djur. För flera av epizootisjukdomarna finns regler på EU-nivå som styr hur saneringen ska göras. Baserat på EU reglerna, förutsättningarna på gården, aktuellt agens m.m. ska den veterinär som Jordbruksverket utser utarbeta en saneringsplan för arbetet. I stora drag ser saneringsgången ut såhär för flera av de virusorsakade epizootierna som regleras på EU-nivå:

Preliminärdesinfektion

Preliminärdesinfektion innebär att de delar av anläggningen där djur har stått dränks in med ett desinfektionsmedel som är verksamt mot aktuellt agens och tillåts verka under 24 timmar. Syftet med preliminärdesinfektionen är att snabbt reducera smittrycket i miljön och därmed minska risken för smittspridning i samband med grovstädning, utgödsling och högtryckstvätt.

Slutlig rengöring och desinfektion

Slutlig rengöring och desinfektion är de delar av saneringsprocessen som genomförs efter preliminärdesinfektionen. Här går arbetet in i en lugnare fas där utredande veterinär har tid att planera saneringsåtgärderna tillsammans med djurägaren, myndigheter och eventuellt ett saneringsföretag. Tidigt i saneringsarbetet behöver rena och orena zoner identifieras. Mellan zonerna etableras hygiengränser så att inte rena delar kontamineras under saneringens gång.

Som utredande veterinär samverkar man tätt med bl.a. djurägaren, Jordbruksverket, SVA, länsstyrelsen och kommunen i planeringen och genomförandet av saneringen och man förväntas inte ha kunskap om alla delar själv. Stor del av arbetet är kommunikation och dokumentation.

Viktigt att tänka på som utredande veterinär:

  • Var förberedd på att arbetet med epizootibekämpningen kommer att ta en stor del av din arbetstid. Se till att blir avlastad i det kliniska arbetet.
  • Lägg stor vikt vid saneringsplanen. Det är ett viktigt stöd och utgör grund för ersättning till djurägaren.
  • Rengöringen ska göras så att det blir rent från synligt smuts.
  • Tillåt tillräckligt med torktid. Det går inte att kontrollera rengöringen om ytorna är våta och dessutom finns en risk att desinfektionsmedlet späds ut av vattnet på ytan.