Avlivning

Avlivning i samband med epizootibekämpning kan vara en utmaning och kräver god beredskap för att det ska genomföras med gott smittskydd, djurskydd och arbetarskydd. En svårighet är att avlivningen ofta måste utföras på gården eftersom transport av de levande djuren till ett slakteri kan medföra smittspridning. Avlivningen behöver dessutom oftast vara oblodig eftersom avblodningen kan utgöra en smittrisk.

Vid utbrott av de mer smittsamma virusorsakade epizootierna som t.ex. aviär influensa, newcastlesjuka, mul-och klövsjuka eller klassisk eller afrikansk svinpest ska stamping-out tillämpas vilket innebär avlivning av samtliga djur i besättningen. Eftersom utvecklingen går mer och mer mot storskalig produktion och stora besättningar krävs tillgång till stora resurser med kort varsel för att genomföra avlivningen. Det är ju viktigt att avlivningen går snabbt så att virusutsöndring från de levande djuren upphör så fort som möjligt.

Här listas några av de oblodiga avlivningsmetoder som kan vara aktuella att tillämpa vid besättningsavlivning som en del av epizootibekämpningen. Flera av metoderna ställer höga krav på kompetens hos utföraren och är inte godkända avlivningsmetoder i normalfallet. Det är Jordbruksverket som fattar beslut om avlivning inklusive vilken metod som ska användas.

Fjäderfä

  • Gasning med koldioxid i stallet eller i tät behållare, t.ex. container
  • Bedövning genom slag i huvudet, med fågelbultpistol eller elektricitet och avlivning med halsdislokation
  • Injektion med narkosmedel

Klövbärande djur

  • Bedövning med bultpistol och avlivning med hjärnstamsond ”pithing”
  • Elbedövning (ström leds genom hjärnan) och elavlivning (ström leds genom hjärtat)
  • Injektion med narkosmedel
  • Bröstskott på distans kan tillämpas i undantagsfall om djuren inte går att hantera på ett säkert sätt.

Regler som ska tillämpas vid besättningsavlivningar finns i EUs förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning samt Jordbruksverkets föreskrift och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur. Se Veterinära författningshandboken.

Läs mer:

Humane Slaughter Association, Storbritannien