Packa och transportera prover

Packning av prover

 • Använd emballage som medföljer epizootiutrustningen.
 • Ta provet i  lämpligt provrör, burk, culturette eller liknande.
 • Lägg provröret (med provet i ) i en liten plastpåse som försluts och desinficeras på utsidan.
 • Placera materialet i den ”gröna burken” tillsammans med absorberande material (absorbkors, absorbkuddar). OBS culturetter får inte plats utan att klippas av.
 • Desinficera transportburken och lägg den, tillsammans med kylklamp om relevant (fråga SVA-epiz), i ytterförpackningen (pappkartong eller transportväska).
 • Fyll i och bifoga remiss.
 • Märk ytteremballaget med romboid figur och ”UN3373”.

Instruktion om packning av prover som medföljer epizootiutrustningen.

Skiss över förpackning emballage och märkning

Se bildspelet om packning av prover

Packning av hela djurkroppar

 • Hela djurkroppar ska läggas i dubbla kraftiga plastsäckar med absorberande material (tidnings- eller hushållspapper) emellan och placeras i en kraftig ytterkartong.
 • Fyll i och bifoga remiss.
 • Märk kartongen med roboid figur och ”UN3373”. 

Instruktion om packning av hela djurkroppar som medföljer epizootiutrustningen.

Transport av prover och hela djurkroppar

Budbil eller flygfrakt dörr-till-dörr kan användas och transportsätt i det specifika fallet ska bestämmas av Jordbruksverket i samråd med SVA. För flygfrakt är maxvikten 4 kg.

I mindre brådskande fall kan prover skickas med posten som företagspaket, expressbrev eller rekommenderat brev. Kontakta SVA för instruktioner och för att beställa adresslapp för detta. 

OBS: tänkt särskilt på detta när du packar och transporterar prover:

 • Det är viktigt att provmaterial når SVA så snabbt som möjligt.
 • Remiss ska alltid bifogas försändelsen. 
 • Läckande förpackning kan innebära smittrisker och förseningar.
 • Avsändaren är ansvarig för att provet är rätt packat och rätt märkt.